Jack's posts

Description
ชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษหลายๆคนนบอกว่าจะดูเท่ห์และเก่งมาก ถ้าเราสามารถใช้คำศัพท์ของทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน
Image
โชว์ในตารางที่อ่านเข้าใจง่ายและเป็นคำศัพท์ที่เห็นได้บ่อยๆในชีวิตประจำวัน